Ana SayfaHakkımızdaBize UlaşınMüşteri HizmetleriYazar Formu
0 TL
Ürün Yok
Sepetinizde Ürün Bulunmuyor!
Sepetime Git
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar-CGK ve Daire Kararları Ek Kitabı ( Kitapla birlikte ÜCRETSİZ e-kitap )

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar-CGK ve Daire Kararları Ek Kitabı ( Kitapla birlikte ÜCRETSİZ e-kitap )

Yazar
Erdal Baytemir
Yayın Evi
İçtihat Kitabevi
Kitap Türü
Ceza Özel / 5951 Sayfa
Ürün Fiyatı
0,01 TL (KDV Dahil)
ISBN No
00-000-00000-4-1

CİNSEL SALDIRI. 11

1-Basit Cinsel Saldırı Suçu ( Madde 102/1 ). 11

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 11

Görev. 11

Şikayet ve Şikayetten Vazgeçme. 29

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 32

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 60

Basit Cinsel Saldırı Yerine Nitelikli Cinsel Saldırı yada bu suça Teşebbüsten Hüküm Kurulması  76

Basit Cinsel Saldırı Yerine Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması  101

Ek Savunma. 119

765 Sayılı Yasa Dönindeki Tasaddi Ve Sarkıntılık Uygulamaları  120

TCK’nın 102/1-1.cümlesi İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 102/1-2.cümlesi İle Hüküm kurulması. 146

TCK’nın 102/1-2 cümlesi İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 102/1-1. cümlesi İle Hüküm kurulması. 147

Eksik inceleme. 154

Uzlaştırma Ve Lehe Yasa Değerlendirmesi. 169

2-Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ( Madde 102/2 ). 176

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 176

Görev. 176

Teşebbüs. 187

Teselsül. 230

İştirak.. 310

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 335

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 427

Yaralama Yerine Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüsten Hüküm Kurulması  554

Nitelikli Cinsel Saldırı Veya bu Suça Teşebbüs Yerine Basit Cinsel Saldırıdan Hüküm Kurulması. 557

Nitelikli Cinsel Saldırı Yerine Şantajdan Hüküm Kurulması. 566

Nitelikli Cinsel Saldırı İle Müteselsil Şantaj Yerine Yağma ve Şantajdan Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması. 567

Hakaret Yerine Nitelikli Cinsel Saldırıdan Hüküm Kurulması  568

Akıl Hastası Mağdura Vasi Tayini –Davaya Katılma. 571

TCK’nın 102/2-2.Cümlesinde Düzenlenen Eşe Karşı Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Şikayete Tabi Olması ve şikayetten vazgeçme. 586

TCK’nın 96.maddesi İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 102/2.Maddesi İle Hüküm Kurulması. 593

Eksik İnceleme. 595

Lehe Yasa Değerlendirmesi. 716

Zamanaşımı. 743

3-Cinsel Saldırı Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurları (Madde 102/3 )  743

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 743

TCK’nın 102/3a Maddesine İlişkin Daire Kararları. 743

TCK’nın 102/3b Maddesine İlişkin Daire Kararları. 770

TCK’nın 102/3c Maddesine İlişkin Daire Kararları. 793

TCK’nın 102/3d Maddesine İlişkin Daire Kararları. 815

TCK’nın 102/3e Maddesine İlişkin Daire Kararları. 908

4-Failin Cinsel Saldırı Suçundan Dolayı Kasten Yaralamadan Sorumlu Tutulması –( Madde 102/4 )  912

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 912

5-Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri (Madde 102/5 )  917

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 917

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI. 987

1-Basit Cinsel İstismar Suçu ( Madde 103/1 ). 987

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 987

Görev. 987

TCK’nın 103/1-2.cümlesinin Şikayete Tabi Olması. 1028

Teşebbüs. 1029

Teselsül. 1042

İştirak.. 1096

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 1099

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 1192

Basit Cinsel İstismar Yerine Nitelikli Cinsel İstismardan Yada Nitelikli Cinsel İstismara Teşebbüsten Hüküm Kurulması. 1337

Basit Cinsel İstismar Yerine Basit Cinsel Saldırıdan Hüküm Kurulması  1505

Basit Cinsel İstismar Yerine Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması  1531

Katılma Talebi. 1551

TCK’nın 103/1-1.cümlesi İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 103/1-2.cümlesinden Hüküm Kurulması. 1565

TCK’nın 103/1-2.cümlesi İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 103/1-1.cümlesinden Hüküm Kurulması. 1568

Basit Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz Suçlarından Mahkûmiyet Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması. 1594

Basit Cinsel İstismar ve Müstehcenlik Suçlarından Ayrı Ayrı Mahkumiyet Yerine Müstehcenlikten Hüküm Kurulması. 1597

Yaralama Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması  1598

Hakaret Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması  1598

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması  1602

Dava Konusu Edilmeyen Eylemlerden Mahkemece Hüküm Kurulması  1603

Eksik İnceleme. 1611

Yaşa İlişkin Eksik Araştırmalar. 1711

Lehe Yasa Değerlendirmesi-Yargılamanın Yenilenmesi Talebi  1720

Zamanaşımı. 1752

2-Nitelikli Cinsel İstismar Suçu ( Madde 103/2). 1754

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 1754

Görev. 1754

Teşebbüs. 1770

Teselsül. 1840

İştirak.. 1941

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 1972

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 2026

Nitelikli Cinsel İstismar Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması. 2139

Nitelikli Cinsel İstismar Yerine Nitelikli Cinsel Saldırıdan Hüküm Kurulması  2174

Nitelikli Cinsel İstismar Yerine Rızaen Cinsel İlişkiden Hüküm Kurulması  2177

Nitelikli Cinsel İstismar Yerine Fuhuş ve İnsan Ticaretinden Hüküm Kurulması  2187

Aynı Mağdura Yönelik Olarak Çocukken Başlayan Eylemlerin Büyüdükten Sonrada Devam Etmesi Halinde Ne Şekilde Uygulama Yapılacağı. 2196

İddianamenin İadesi-Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi.-Memnu Hakların İadesi-Usulüne Uygun Dava Açılmaması. 2198

Davaya Katılma. 2218

Nitelikli Cinsel İstismar Yerine Eziyet Suçundan Hüküm Kurulması  2233

Eziyet Ve Nitelikli Cinsel İstismardan Hüğküm Kurulması  2234

Mağdurenin Akıl Hastası-Akıl Zayıflığı Olup Olmadığı, Buna göre de Suçun Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneğinin Olup Olmadığını Bilip Bilmediği Konusunda Sanığın Hatasının Olup Olmadığına. 2235

Mağdurenin Yaşı Konusunda Hata Hali. 2270

Eksik İnceleme. 2275

Yaşa İlişkin Eksik Araştırmalar. 2729

Lehe Yasa Değerlendirmesi. 2780

Zamanaşımı. 2830

3-Cinsel İstismar Suçunun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurları (Madde 103/3)  2840

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 2840

4-Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (Madde 103/4). 2952

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 2952

5-Failin Cinsel Saldırı Suçundan Dolayı Kasten Yaralamadan Sorumlu Tutulması ( Madde 103/5 )  3101

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 3101

6-Cinsel İstismar Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Halleri (Madde 103/6)  3105

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 3105

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ. 3449

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 3449

Görev. 3449

Şikâyet Ve Şikâyetten Vazgeçme. 3457

Teşebbüs. 3493

Teselsül. 3495

İştirak.. 3502

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 3505

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 3515

Rızaen Cinsel İlişki Yerine Nitelikli Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması  3528

Rızaen Cinsel İlişki Yerine Basit Cinsel İstismardan Kurulması  3634

Rızaen Cinsel İlişki ve Fuhuş Yerine Nitelikli Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması  3638

Ek Savunma. 3639

Hukuki Kesinti. 3640

Katılma Talebi. 3641

Eksik İnceleme. 3655

Lehe Yasa Değerlendirmesi. 3684

Zamanaşımı. 3687

CİNSEL TACİZ.. 3691

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 3691

Görev. 3691

Şikâyet Süresi, Şikâyetin Şekli Ve Yapılacağı Merci. 3716

Şikâyet Ve Şikâyetten Vazgeçmenin Sonuçları. 3721

Hükümden Sonra Şikâyetten Vazgeçme. 3735

Suçun 5237 Sayılı TCK’nın 73/8. Maddesine Göre Uzlaşma Kapsamında Kalması, 3740

Teselsül. 3741

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 3784

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 3885

Cinsel Taciz Yerine Nitelikli Cinsel Saldırı Suçuna Teşebbüsten Hüküm Kurulması  3913

Cinsel Taciz Yerine Basit Cinsel Saldırı/İstismardan Hüküm Kurulması  3915

Nitelikli Cinsel Taciz Yerine Basit Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması  3966

Cinsel Taciz Yerine Kişilerin Huzur ve Sükûnun Bozulmasından Hüküm Kurulması  3979

Cinsel Taciz Yerine Hayâsızca Harekette Bulunmaktan Hüküm Kurulması  4012

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Yerine Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması  4034

Kişilerin Huzur ve Sükûnun Bozulmasından Hüküm Kurulması Yerine Cinsel Tacizden Hükümü Kurulması. 4045

Hakaret Yerine Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması. 4056

Cinsel Taciz Yerine Müstehcenlikten Açılan Davada Beraat Kararı Verilmesi. 4057

Mağdure Adedi Kadar Ayrı Suç Oluşması-Şantaj. 4058

Cinsel Taciz ve Hakaret Yerine Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma   4059

Tehdit Yerine Cinsel Tacizden Hüküm Kurulması. 4060

TCK’nın 105/2.Maddesinin Uygulanmaması Suretiyle Eksik Ceza Tayini  4061

Hapis Cezası Tercih Edildiği Halde TCK 50/2.maddesine Aykırı Olarak Hapsin Paraya Çevrilmesi. 4065

TCK 105 ve 226-3.Maddesi İle Uygulama Yapılması Yerine Basit Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması. 4066

Ayrı ayrı Müstehcenlik ve Cinsel Taciz Suçları Yanında Ayrıca Cinsel İstismardan Hüküm Kurulması. 4066

Cinsel Taciz ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmaya Teşebbüsten Hüküm Kurulması  4067

Cinsel Taciz ve Bilişim Sistemine Girme. 4068

TCK’nın 105/2.Maddesinin Uygulanmaması Suretiyle Eksik Ceza Tayini  4069

Katılma Talebi. 4091

Şantaj Suçundan Mahkumiyet Yerine Cinsel Taciz Suçundan Beraat Kararı Verilmesi  4101

TCK 44.Maddesi Gereğince Müstehcenlikten Hüküm Kurulması Gerektiği Halde Cinsel Tacizden Kararı Verilmesi. 4102

Asker Olan Sanıkla İlgili Terhis Tarihine Kadar Geri Bırakma   4104

Eksik İnceleme. 4105

Lehe Yasa Değerlendirmesi. 4182

Zamanaşımı. 4197

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA.. 4202

CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI. 4202

Görev. 4202

Teşebbüs. 4224

Teselsül. 4286

İştirak.. 4367

Uzlaştırma. 4470

Tahrik Uygulaması. 4478

Mahkûmiyet Yerine Beraat Kararı Verilmesi. 4540

Beraat Yerine Mahkûmiyet Kararı Verilmesi. 4746

TCK’nın 109/1.Madde İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 109/2. Madde İle Uygulama Yapılması. 4971

TCK’nın 109/2.Madde İle Uygulama Yapılması Yerine TCK’nın 109/1. Madde İle Uygulama Yapılması. 5044

TCK’nın 109/3.Maddesine İlişkin Daire Karaları. 5158

TCK'nın 109/3-a maddesine İlişkin Daire Kararları. 5158

TCK'nın 109/3-b maddesine İlişkin Daire Kararları. 5177

TCK'nın 109/3-c maddesine İlişkin Daire Kararları. 5233

TCK'nın 109/3-d maddesine İlişkin Daire Kararları. 5233

TCK'nın 109/3-e maddesine İlişkin Daire Kararları. 5234

TCK'nın 109/3-f maddesine İlişkin Daire Kararları. 5241

TCK’nın 109/4.Maddesine İlişkin Daire Karaları. 5262

TCK’nın 109/5.Maddesine İlişkin Daire Karaları. 5264

TCK’nın 109/6.Maddesine İlişkin Daire Karaları. 5309

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yerine Yaralamadan Hüküm Kurulması  5317

Yaralama Yerine Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Hüküm Kurulması  5333

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yerine Tehditten Hüküm Kurulması  5362

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Unsuru Olduğu Halde (Cebir- Tehdit-Hile ) Ayrıca Yaralama/ Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesinden Hüküm Kurulması  5386

TCK’nın 234/3.Maddenin Uygulanması Yerine TCK’nın 109. Maddesinden Hüküm Kurulması  5407

Usulüne Uygun Açılmış Dava Olup Olmaması-Yargılamanın Yenilenmesi  5448

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yerine Çocuğun Kaçırılıp Alıkonulmasından Hüküm Kurulması. 5493

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Mahkumiyeti Yerine Cinsel İstismardan Hükm Kurulması  5529

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma Yerine Dolandırıcılıktan Hüküm Kurulması  5530

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yerine Görevi Kötüye Kullanmadan Hüküm Kurulması  5533

Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yerine Aile hukukundan Kaynaklanan yükümlülüğün İhlalinden Hüküm Kurulması. 5534

Tehdit Yerine Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Hüküm Kurulması  5534

Kötü Muamele Yerine Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Hüküm Kurulması  5558

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Yerine Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Hüküm Kurulması. 5561

Kişilerin Huzur Ve Sükûnunu Bozma Yerine Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmadan Hüküm Kurulması. 5564

İftira-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu.. 5565

TCK'nın 223/1.Maddesindeki Ulaşım Araçlarının Kaçırılması Veya Alıkonulması  5579

Temel Cezanın Tespitinde, Takdirde Hata. 5584

Etkin Pişmanlık.. 5586

Katılma Talebi. 5698

Ek Savunma. 5702

Müsadere. 5738

Eksik İnceleme. 5750

Lehe Yasa Değerlendirmesi. 5911

Zamanaşımı. 5942

 

Bu Ürün Hakkında Hiç Yorum Yapılmamış İlk Yorum Yapan Siz Olun.
Erdal Baytemir, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Demirli ( Temirli ) kasabasında 1965 yılında doğmuş olup ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmiş ve 1986 yılında mezun olmuştur.10 aylık avukatlık stajından sonra 1987 yılında Ankara Hâkim adayı olarak mesleğe başlamış ve sırasıyla Bartın Hâkimliği, Diyarbakır/Ergani Hâkimliği, Ordu/Korgan Hâkimliği, Yargıtay Tetkik Hâkimliği ve İzmir/Çeşme Hâkimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında 5/14.bölüm Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmış , 14 yıla yakın sürdürdüğü bu görevinden HSYK nın 25 Mart 2016 tarihli Kararnamesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı olarak atanmıştır. 02 Mayıs 2016 günü başladığı bu görevine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15.Ceza Dairesi Başkanı olarak devam etmektedir. Baytemir, 31.12.1998 yılında birinci sınıf Hakimliğe ayrılıp, 31.12.2001 yılında da birinci sınıf Hakim olmuştur. Evli ve bir çocuklu olan Erdal Baytemir aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans yapmış olup bu alanda Bilim Uzmanlığına sahiptir. 2014-2016 yıllarında Adalet Akademisinin öğretim görevlisi kadrosunda da yer almıştır. Erdal Baytemir'in çeşitli hukuk dergilerinde yayınlanmış makaleleri ile "Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Suçlar", "Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar", "Cinsel Dokunulmazlığa, Kişi Hürriyetine ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar (2007)" ile "Cinsel Dokunulmazlığa, Kişi Hürriyetine ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar (2009)" ile Açıklamalı-İçtihatlı Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Karşı Suçlar İle Banka Zimmeti ( 2011 ) ,Adalet Akademisi yayınları içinde " Cinsel Dokunulmazlığa ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar" konusunda yayınlanmış altı basılı ve içtihat kitabevinde yayınlanan sekiz e-kitabı bulunmaktadır.

Yazara Ait Diğer Kitaplardan
Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ( 2005-2018 ) e-kitap 3.Baskı

Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında 5237 Sayılı Türk C

0,01 TL (KDV Dahil)

Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ( 2005-2018 ) e-kitap 3.Baskı

Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında 5271 Sayılı Ceza M

0,01 TL (KDV Dahil)

Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında Özel Ceza Kanunları ( 1994-2018 ) e-kitap 3.Baskı

Ceza Genel Kurulu Kararları Işığında Özel Ceza Kanunlar

0,01 TL (KDV Dahil)

Ceza ve Yargılama Hukuku Mevzuatı ( e-kitap  )

Ceza ve Yargılama Hukuku Mevzuatı ( e-kitap )

0,01 TL (KDV Dahil)

Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Suçlar ( e-kitap  )

Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Suçlar ( e-kitap )

0,01 TL (KDV Dahil)

(6545 ve 6763  Sayılı Kanunla Değişik) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ( e-kitap  ) 3.Baskı

(6545 ve 6763 Sayılı Kanunla Değişik) Cinsel Dokunulma

0,01 TL (KDV Dahil)